Gode sanseopplevelser

Leketøyet skal appellere til gode sanseopplevelser og gi mulighet for at barnet kan oppleve forskjellige kvaliteter av form, stoff og farge. Leketøy og materiell som fremmer gode sanseopplevelser og som gir barna mulighet til egenaktivitet finnes ofte i det som er enkelt. Vi tilbyr enkle leker og materialer, og vi bestreber oss på å finne leker som kan brukes på flere måter. På denne måten kan barnet selv skape det de trenger og lekene kan ha mange funksjoner. Vi bruker blant annet treklosser, små trefigurer, enkle smådukker og dyr som vi lager selv. I tillegg har vi en dukkekrok og mange stoffer som barna bruker til blant annet å bygge hytte.