Tid er det viktigste

Her på småbarnsavdelingen har vi få faste aktiviter. Vi voksne er til stede for barna der det trengs. Vår oppgave er å skape ro rundt barnet og se til at de har mulighetene de trenger for å kunne komme inn i god lek og at de får gode muligheter for fysisk utfoldelse. Vi legger til rette for at barna selv skal kunne mestre. Det gjelder i alle situasjoner som f.eks. når de vil klatre opp i stolen sin, hvis de har lyst til å prøve å kneppe en knapp eller ta på tøffelen selv. TID er som dere skjønner et viktig stikkord. Barna skal få føle at de har god nok tid til å gjøre tingene selv. Tingene skal få ta den tiden det tae, for dette er jo virkelig det viktigste her hos oss. Å la barna lære seg å beherske kroppen sin og omgivelsene rundt seg. Vi undrer oss sammen med barna og er forsiktige med å komme med faste svar. Lange forklaringer er ikke det barna ønsker, og de er ikke der i sin utvikling. Vi legger til rette for at alle kan få gode og varierte sanseopplevelser, som når vi lager mat og baker,så sprer det seg en deilig duft i rommet. Når vi vasker blir det fint og rent, og det lukter deilig grønnsåpe rundt oss. Barna får leke med leker i ulike naturmaterialer og ute kan de hjelpe til med å luke i blomsterbedene og kjenne jorden mellom fingrene. Små barn har ikke mulighete til å "filtre" ut inntrykk de får. De sanser mye sterkere enn voksne. Vi er derfor bevisste på hvilke sanseinntrykk vi ønsker å gi barna. Det beste for dem er at ikke sanseinntrykkene blir for sterke. Det er de hverdagslige syslene som er sentrale hos oss. Barna deltar i dem hvis de ønsker det. Å være sammen med å vaske opp. sette på en klesvask, henge opp og brette sammen kluter og smekker, vanne blomster, holde det pent og ryddig rundt oss. Ved at vi voksne holder på med denne typen arbeid, skaper vi et naturlig hjemmemiljø og arbeidsprosessene blir tydelige for barna. Slike tydelige prosesser er med på å skape logisk forståelse for barna senere i livet. De lærer seg logisk tankegang ved at vi gjør logiske ting. I leketiden er det barna selv som skal få styre, det er de som skal oppdage verden - gjennom leken.