Veslefrikk Steinerbarnehage

Veslefrikk steinerbarnehage er organisert som en egen stiftelse. Barnehagen drives i samsvar med gjeldende forskrifter, Lov om barnehager og den offentlige rammeplanen. I tillegg bygger vi vårt arbeid på Pedagogisk plan, utgitt av Steinerbarnehageforbundet i Norge. Vi holder til i et boligstrøk med kort vei til skog og mark. Steinerskolen i Fredrikstad er vår nærmeste nabo. Veslefrikk skal være et godt sted å være for barnet. Vi ønsker å ta vare på barndommen ved å legge til rette for at barn skal få utvikle seg i sitt eget tempo. Dette skjer blant annet gjennom lek og samvær med andre barn og voksne. Det er viktig at barnet får lov til å være barn, og stimulere det på det nivået det er. Steinerpedagogikken er redskapet vårt og det grunnleggende er at vi ser på barnet i de første syv årene som et rytmisk, etterlignende og sansende vesen. Det tas hensyn til både når vi former omgivelsene rundt barnet og hvilke aktiviteter vi velger. Hvilke metoder vi bruker og hvordan vi utfører dem er viktig i forhold til tanken på at barnet etterligner det vi gjør. Vi legger vekt på trygghet gjennom å bygge relasjoner mellom barn og voksne. Forbilde og etterligning er viktige i barns lek. Rytme og gjentagelse i dagens lek og gjøremål er metoden for å skape forutsigbarhet og trygghet. Dette gjenspeiler seg i den faste dagsrytmen, ukerytmen og årsrytmen vi har. 
Vi har for det meste leker i naturmaterialer og vi bruker også naturmaterialer i formingsaktivitetene. De små barna lever sterkt i det sansende. Vi prøver derfor å stimulerer de ulike sansene på forskjellige måter gjennom alt vi gjør.

Vår dagsrytme er: Frokost, ring og eventyr, lek inne/ute, lunsj, frilek ute og frukt.

Måltider: I vår barnehage legges det vekt på et sunt og variert kosthold, og vi bestreber oss med å bruke økologiske matvarer. Vi bruker for det meste grønnsaker og korn i kosten vår. Maten tilbereder vi fra grunnen av. Barna får anledning til å være med på matlagingen, og kjenne den deilige lukten som brer seg utover i rommet. Gjennom dekking og pynting av matbordet legges et grunnlag for omsorg og omtanke.