Samordnet opptak

Søk barnehageplass via denne lenken: Søk barnehageplass i Fredrikstad kommune | Vigilo (vigilo-oas.no)

Opptakskriterier:
Vi er med på samordnet opptak med Fredrikstad kommune.
Dette innebærer at søker må gå inn på kommunens nettside
og fylle ut søknadsskjemaet som ligger der.
Søknadsfrist for Hovedopptaket er 1.mars. 

Det er mulig å søke gjennom hele året, og hvis det blir ledig plass, så får dere tilbud fra barnehagen.