Lek er god læring

Leken er grunnleggende for barnet i barndommen. leken er barnets måte å uttrykke seg på, og gjennom lek oppdager barnet verden og lærer seg selv å kjenne.

Når vi bruker begrepet frilek, er det en aktivitet som er styrt ut fra barnet selv. Frilek er egenaktivitet hvor barnet selv lager reglene og styrer leken. Steinerpedagogikken setter frileken høyt, enten den foregår inne eller ute. Frilken er barnets viktigste redskap, både når det gjelder utforskning av nye ferdigheter, bearbeide opplevelser eller uttrykke glede og sorg. Barnet trenger mye tid til frileken.

Leken skjer i øyeblikket, den er i forvandling og den har en kvalitet av mangfold, humor og alvor. Leken oppstår ut fra barnets indre, og det individuelle kommer tydelig fram gjennom måten det lekes på. Det finnes flere former for lek hos førskolebarn. Funksjonslek, lek med kroppen er forbundet med bevegelsessansen og likevektssansen. Etterlikningsleker er forbundet med at barnet ser, opplever og etterlikner umiddelbart. Sosial lek oppstår i samspill med andre barn og voksne. Konstruksjonslek ser vi når barnet bygger med klosser, former i sanden og lignende.

Alle former for lek gir barnet mulighet til å utforske og oppøve ferdigheter og gjennomskue prosesser.