Vi ønsker at barn skal få være barn

Vi som arbeider med Steinerpedagogikk ønsker å la barn få være barn langst mulig. Barndommen er ingen selvfølgelighet i dag; den må vernes om. Stadig flere barn har i dag fullt program med lange barnehagedager, aktiviteter etter endt barnehagedag, kjøring hit og dit med søsken osv. Man ser at barn mister tenner tidligere i dag, pubertetern fremtrer tidligere og de små blir raskere små voksne enn før. Undersøkelser fra Rikshospitalet i Oslo viser at stressrelaterte sykdommer hos barn har økt dramatisk de siste 5-10 årene. Stadig mer kunnskap skal presses inn i barnehagene og barna får stadig mer press på seg til å skulle lære og prestere i ung alder. Barndommen trenger beskyttelse og det er viktig at vi som barnehage og vi som foreldre er bevisste på hva vi gir barna våre av inntrykk, krav og innhold i dagene. Vi i Veslefrikk ser det som viktig og ikke putte for mye inn i dagen. Vi vet at barns behov for trygghet er helt essensielt for barns utvikling. For å føle trygghet trenger de små å føle at de har ro, oversikt, forutsigbarhet og kontroll. vi har en dags,-en ukes og en årsrytme vi følger og vi ønsker å la det være så mye plass til tid og ro til utfoldelse og lek som mulig inni disse periodene. Vi ønsker å kunne ha rom for det spontane som oppstår, la leken få gro, la barna få dvele i det de driver med og ha barnas behov stå i sentrum. Det lille barnet må få være barn og det er det vi som må sørge for.