Eplestua

På Eplestua har vi barn fra 3-6 år. I år er det 22 plasser. Det jobber 4 voksne her, to pedagoger og to fagarbeidere. Sammen med leken, så står forberedelser til de ulike årstidfestene, i fokus. Vi jobber kontinuerlig for et inkluderende miljø, hvor trivselen blomstrer. Dette innebærer at det å bygge vennskap og sosiale relasjoner er viktig for oss. Vi er mye ute, både på barnehagens uteomårde og i skogen som ligger rett ved barnehagen. Vi har aktiviteter som følger årstidene og vi lager god mat fra bunnen av. Vi bestreber oss på å bruke økologiske matvarer.